Stookadvies

1. Maak in de stookruimte van de kachel een luchtig stapeltje met aanmaakhoutjes.

2. Steek het geheel aan met één of twee aanmaakblokjes. Het rookkanaal wordt zo voorverwarmd en de thermische trek kan de natuurlijke trek versterken. Samen moeten zij zorgen voor voldoende trek om het aansteken van de kachel voorspoedig te laten gaan. Het aansteken van speksteenkachels is lastiger dan metalen kachels omdat deze minder snel op bedrijfstemperatuur kunnen zijn door de grote massa speksteen. De thermische trek zal hierin minder snel op gang komen. Dit laatste geldt ook voor het stoken op stenen schoorstenen ipv metalen rookkanalen.

3. Laat in deze eerste fase de kacheldeur op een kier staan (tegen de klink) of de as lade iets geopend voor extra luchttoevoer. Vergeet niet dit weer ongedaan te maken als de kachel op bedrijfstemperatuur is. Wees bij het aanmaken van de kachel niet te voorzichtig, probeer zo snel mogelijk de bedrijfstemperatuur van minstens 110 graden Celsius te bereiken en een bedje gloeiende kolen te stoken.

4. Wacht tot de kachel goed brandt, leg nog wat middelgrote blokken op het vuur en sluit de deur, hierna is het vuur met de luchtschuiven op de kachel naar behoefte te bedienen.

Als de gewenste temperatuur in huis bereikt is, houdt het geheel dan aan de praat door kleine hoeveelheden hout (grote blokken) toe te voegen met langere tussenpozen.
Door het openen van deuren naar andere ruimtes in huis kan de temperatuur nog wat worden gecontroleerd.

Waarschuwing!!

Stoken van geverfd of geïmpregneerd hout is erg onverstandig, denk aan het milieu en de vervuiling van de lucht in huis! Bij het stoken van bijvoorbeeld delen van oude spoorbielzen kunnen zeer giftige gassen vrijkomen!!

5. Het is aan te bevelen om een thermometer aan te schaffen. Hiermee is het goed zichtbaar wat er gebeurt tijdens het stoken. De normale bedrijfstemperatuur ligt tussen 110 en 275 graden Celsius. Door langdurig boven 275 graden te stoken kan er ernstige (onherstelbare) schade aan de kachel ontstaan. Te koud stoken levert onnodige vervuiling door onvolledige verbranding op. De temperatuurmeters zijn in onze webshop verkrijgbaar.

6. Elke kachel / schoorsteen heeft zijn eigenaardigheden en in het begin is het even opletten wat het best werkt om een mooi vuurtje te krijgen en te houden. Na een poosje zal het omgaan met de kachel routine worden en kan iedereen Volop genieten.

7. Begin elke dag een vuurtje op de brokstukken en de as van de vorige keer, schep dus niet telkens de kachel leeg. De as lade mag daarentegen nooit helemaal gevuld zijn, dus leeg deze bijtijds. Een te volle as lade kan schade toebrengen aan het schudrooster. Deze kan dan krom trekken door oververhitting.

Let op: De temperatuur in de vuurruimte van de kachel kan oplopen tot wel 900 graden Celsius (afhankelijk van de soort kachel). Daardoor kan de buitenkant behoorlijk warm worden. Gebruik daarom altijd ovenhandschoenen als u de kacheldeur opent of de luchtschuiven bedient.

Let op: Met kinderen of huisdieren die onbekend zijn met een hete kachel. Vooral de ruit wordt erg heet en is interessant om aan te raken. Katten springen nog wel eens op een brandende kachel om er aldaar achter te komen dat het erg heet is. In de meeste gevallen doen ze deze domme actie slechts één keer.

Tip: In een aantal gevallen, vooral in goed geïsoleerde woningen, komt het voor dat bij het gebruik van de afzuigkap in de keuken een onderdruk ontstaat in de woning. Dit kan ervoor zorgen dat de rookgassen uit de kachel teruggezogen worden en dan in de woonruimte terecht komt. Dit is eenvoudig op te lossen door een rooster open of een raampje op een kier te zetten waardoor de druk in de woning weer gelijk is aan buiten. Het openen van een rooster of raam tijdens het stoken is altijd aan te raden omdat de zuurstof voor de verbranding uit de woning gehaald wordt(uitgezonderd bij kachels die zijn uitgerust met een externe luchttoevoer).

Ps. Al het bovenstaande moet gezien worden als een advies!

Iedere situatie is een situatie op zich en hier zal op een verstandige en verantwoordelijke manier mee moeten worden omgegaan. Door onkunde of nalatigheid kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan waarvoor VOF DikEijz niet aansprakelijk kan worden gesteld.